Toy Line

Real Action Heroes

Toys from the Real Action Heroes line

124 toys 1 2 3 4 5 »»

Name Model No. Release Date
Akaranger RAH RAH 055 --
Akira Fudo RAH (Original Comic Ed.) RAHM 003 --
Akira Fudo RAH (TV Ver.) RAH 054 --
Androbot RAH RAHM 014 --
Androidman RAH RAHM 002 --
Aoranger RAH RAH 056 --
Apollo Geist RAH RAHM 008 --
Ashita no Joe RAH RAH 035 --
Barom 1 RAH RAH 020 --
Big One RAH RAH 163 09.2002
Biohunter Silver RAH RAH 008 --
Blackjack RAH RAH 022 --
Blackjack RAH (Medical Ver.) RAH 061 --
Captain Harlock RAH RAH 005 --
Casshan RAH RAH 006 --
Chikaraishi Tetsu RAH RAH 049 --
Cobra RAH RAH 019 --
Cobra-Man RAH RAHM 021 --
Colonel Zol RAH RAHM 032 --
Cyborg 009 RAH RAH 026 --
Devilman RAH RAH 002 --
Devilman RAH (96 Green Ver.) RAH 018 --
Devilman RAH (Comic Ver.) RAH 030 --
Devilman RAH (Purple Ver.) RAH 014 --
Doctor Kiriko RAH RAH 062 --
Evil RAH RAHM 019 --
Gabura RAH RAHM 020 --
Gaiking RAH RAH 048 --
Gamera RAH (First Ver. Black) RAH 075 --
Gamera RAH (First Ver.) RAH 074 --
124 toys 1 2 3 4 5 »»