Character

Li Xiao Xiao

Toys of Li Xiao Xiao


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Rodimus Convoy & Xiao Xiao Transformer Kiss Takara Tomy Transformers BinalTech 10.26.2006
1 toys

Articles on Li Xiao Xiao


article author column date posted
Bandai 2006 Year End Darren Pierce Radar, Radar! 07.13.06 1:31pm EST
1 articles