Character

Rai Xiong Mao

Toys of Rai Xiong Mao


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Rai Xiong Mao Neo Core Monster Bandai Keybots 07.22.2006
1 toys

Articles on Rai Xiong Mao


article author column date posted
Bandai July 2006 Shipping Darren Pierce Radar, Radar! 07.04.06 7:10pm EST
Keybots in Q3 2006 Darren Pierce Radar, Radar! 05.29.06 7:53pm EST
2 articles