Character

Musha Gundam Mk II (Real Type)

Toys of Musha Gundam Mk II (Real Type)


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Musha Gundam Mk II Real Type Gundam Cloth Bandai Real Type Gundam Cloth 08.1989
1 toys