Toy Designer

Kanno Kouji

Toys designed by Kanno Kouji


Name Toy Line Release Date

Layzner SUGOI SUGOI 12.2006

Granzort SUGOI SUGOI 06.2007
2 toys