Toy Designer

Kawakita Kouichi

Toys designed by Kawakita Kouichi


Name Toy Line Release Date
Daisazer Change Great Mecha Choseishin 03.13.2004
1 toys