Series

Ougon Bat

Characters from Ougon Bat


Name Designer Genus

Ougon Bat -- Ningen
1 characters

Toys from Ougon Bat


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Ougon Bat Chogokin GA-65 Popy Chogokin 1976
1 toys