Character

Roboinu

Toys of Roboinu


Name Manufacturer Toy Line Release Date

Ganbare!! Robocon HG Gashapon Set 03 Bandai HG / HGIF Gashapon 11.24.1998

Roboinu Chogokin GA-36 Popy Chogokin 1976
2 toys